«

»

Erasmus + ,,Reînvierea tradițiilor-o legătură educațională între culturi”

https://rebirthoftradition.blogspot.com/
Liceul Tehnologic ”Simion Mehedinți”derulează incepând cu anul școlar 2017-2018 proiectul Erasmus: REBIRTH OF TRADITION – AN EDUCATIONAL BOUND BETWEEN CULTURES (REINVIEREA TRADIȚIILOR – O LEGĂTURĂ EDUCAȚIONALĂ ÎNTRE CULTURI) (2017-1-RO01-KA219-037300_1).

Proiectul strategic KA2 se derulează în parteneriat cu:

  • TURCIA

ȘCOALA: ZŰBEYDE HANIM MESLEKI ve TEKNIK ANADOLU LISESI

  • PORTUGALIA

ȘCOALA:  ESCOLA SECUNDARIA de S. PEDRO da COVA

  • ITALIA

ȘCOALA: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.LA PIRA”

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

  • Promovarea tradițiilor
  • Conștientizarea propriei culturi și a obiceiurilor
  • Promovarea învățării și diversității lingvistice
  • Prevenirea abandonului școlar
  • Îmbunătățirea educației prin creativitate
  • Promovarea și consolidarea parametrilor culturali și unici ai fiecărei țări
  • Promovarea cetățeniei active și a dialogului intercultural
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:
SEPTEMBRIE 2017:
Pregătirea și aplicarea chestionarelor despre importanța proiectului și pentru alegerea grupului țintă;
OCTOMBRIE  2017:
Lansarea proiectului;
Pregătirea cursului de folclor;
Pregătirea cursului de limbă engleză;
NOIEMBRIE     2017:
Workshop pentru confecționare de măști.
 ÎNTÂLNIREA DE PROIECT DIN ROMÂNIA

În perioada 19-22 februarie, liceul din Galați a fost gazda primei întâlniri transnaționale a acestui proiect, primind cu ospitalitatea specific românească pe reprezentanții școlilor partenere. După cunoașterea reciprocă a membrilor echipelor de proiect, derulată în prezența reprezentantului ISJ Galați, inspector pe învățământul primar și special, prof. Maricel Nicolae Lazăr, a conducerii liceului – dir. Lucica Dumitrache și dir. adj. Diana Manuela Vieru, a responsabilului de comunicare în proiect, prof. Liliana Ionașcu, ca și a cadrelor didactice din școală, oaspeții au putut vizita instituția și au fost impresionați de căldura sufletească oferită de dascălii și elevii liceului.

Această întâlnire de proiect a dat posibilitatea fiecărei școli implicate de a-și prezenta activitățile derulate până acum, punctele forte, dar și dificultățile întâmpinate în implementarea proiectului. O atenție deosebită a fost îndreptată asupra tradițiilor din fiecare zonă geografică din care provin instituțiile școlare, fiecare parte având șansa de a descoperi aspecte deosebite din folclorul celorlați.

Echipele partenere au putut observa și  dovezi vii ale tradiționalului românesc, având ocazia de a urmări câteva momente folclorice autentice. Elevii școlii, coordonați de d-na profesoară Mirela Călugăru au oferit oaspeților o frumoasă șezătoare românească, reușind să transmită prin momentul lor artistic dragostea și dorul ce îi reprezintă pe oamenii din popor. Prin intermediul d-nei prof. Anca Roșca, invitații s-au bucurat și de ”Glasul Odăieșilor” – grupul vocal din satul Odaia Manolache, coordonați de d-na Ecaterina Hulea, și au rămas impresionați de afinitatea deosebită pe care acești oameni o au pentru tradiție, pe care doresc atât de mult să o transmită generațiilor următoare.

La finalul acestor zile, membrii echipelor de proiect au simțit un plus de bogăție sufletească, s-au ales cu achiziții noi și interesante despre folclorul celorlalte   țări, iar oaspeții au afirmat că tot ceea ce au descoperit aici ”le-a depășit cu mult așteptările”. Concluzia acestor activități a fost aceea că, pe bună dreptate,  tradiția unui popor este  un bun prilej de a crea conexiuni între culturi și oferă oamenilor posibilitatea de a se apropia mai mult unii de alții, indiferent de naționalitatea lor. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   
 VIZITA ÎN TURCIA
      În perioada 1- 5 octombrie 2018 un

ÎNTÂLNIREA DE PROIECT DIN TURCIA

    În perioada 1- 5 octombrie 2018 un grup de elevi și cadre didactice de la Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți” s-au deplasat în Mugla, Turcia în  proiectul  Erasmus + ,, Reînvierea tradițiilor- o legătură educațională între culturi”.
Planul de activități al colegilor turci a promovat conceptul de legătură educațională între culturi prin reînvierea și adaptarea la timpurile noastre a tradițiilor și obiceiurilor strămoșești.
Elevii și cadrele didactice din România (țara coordonatoare), Turcia, Portugalia și Italia au beneficiat de lecția subtilă în care istoria și tradiția dau sens viitorului. Ne-am cunoscut mai bine între noi, s-a comunicat direct între participanți prin jocuri dramatice, creative, dansuri populare, muzică tradițională, jocuri sportive tradiționale, orientare în natură, whork-shopuri artizanale (țesut, picturi, desene cu henna, tehnica EBRU, ceramică, prelucrarea cuprului).
S-au vizitat situri istorice, spații geografice dar succesul întâlnirii a constat în primul rând în interconexiunea care s-a creat între oameni, prin lecția vie, de cunoaștere a altor culturi prin intermediul tradiției și istoriei comune a umanității. Elevi, profesori, participanți au discutat față în față, au dialogat în limba engleză dar au învățat și expresii din fiecare limbă, și-au schimbat adreselede email pentru a adapta lecția tradiției la prezent.
Echipele celor patru țări au experimentat coeziunea  culturală și posibilitatea reală, ca prin programul Erasmus +, să ajungă la dobândirea abilităților de utilizare, a patrimoniului material  al umanității în educarea generațiilor viitorului.
Lecția strămoșilor este re-logarea la reluarea legăturii a omului cu omul și folosirea tehnologiei doar ca unealtă, pentru a nu ne pierde abilitățile emoționale și sociale.
   
ÎNTÂLNIREA DE  PROIECT DIN PORTUGALIA 18-22 Februarie 2019
 
ÎNTÂLNIREA DE  PROIECT DIN ITALIA 1-5 Aprilie 2019