Proiect: ,,Dezvoltare umană durabilă într-o societate a cunoașterii,,

Proiect ,, Dezvoltare umană durabilă într-o societate a cunoașterii,,

Dezvoltarea durabilă presupune dezvoltarea economică în contextul respectării și protejării mediului înconjurător. Aceasta implică satisfacerea nevoilor generației actuale și a celor viitoare prin identificarea și utilizarea rațională a resurselor naturale, prin utilizarea tehnologiilor aflate într-o continuă schimbare, prin respectarea instituțiilor.
Dezvoltarea durabilă se axează pe următoarele obiective:
-conservarea mediului înconjurător;
-o repartiție echitabilă a veniturilor pentru a nu crea tensiuni;
-adaptarea la crizele economice prin protejarea categoriilor defavorizate;

Obiectivul general al proiectului: Educarea  generaţiilor tinere în direcția utilizării eficiente şi raţionale a resurselor, a combinării inovatoare a acestora în perspectiva progresului societăţii, a unei dezvoltări economice durabile care nu este posibilă decât printr-o ameliorare a mediului înconjurător.

Scop:
Acest proiect își propune să formeze/dezvolte personalitatea elevilor prin însușirea unor valori civice, morale, etice, culturale, în contextul unor activități specifice unei societăți a cunoașterii. Pe parcursul proiectului elevii și profesorii vor exersa comportamente democratice şi antreprenoriale, realizând un transfer crosscuricular a cunoştinţelor studiate, o integrare a acestora în structuri complexe, mai cuprinzătoare. Valorificarea potențialului propriu al elevilor activează latura afectiv-emoțională, socială a personalității. Astfel este stimulat lucrul în echipă ceea ce presupune comunicare, interdependență, responsabilitate în realizarea sarcinilor individuale ca pate integrantă a sarcinilor colective, interacțiune. Se formează conștiința de sine ca dimensiune subiectivă a propriei personalități.

Grupul –ţintă:
Cadre didactice și elevi din învățământul preuniversitar, specialiști din diferite domenii care doresc să-și exprime opiniile referitoare la tematica stabilită prin intermediul unor lucrări științifice, a unor creații plastice sau prin realizarea unor produse/servicii ecologice.

Activități:
1.Prezentarea lucrărilor științifice cu respectarea tematicii stabilite;
2.Expoziție cu lucrări plastice realizate de către elevi, sub îndrumarea profesorilor, prin care se pot exprima modalități de protejare a mediului înconjurător, de creștere a nivelului de educație în rândul categoriilor defavorizate;
3.Standuri de prezentare a unor noi produse/servicii ecologice, sau produse existente cu un anumit grad de îmbunătățire.

Coordonatori:
Prof. Enache Cătălina
Prof. Tudor Justina
As. Social Gabriel Parvana

Școli participante:
Liceul Teoretic “Sfânta Maria” Galați
Liceul Cu Program Sportiv Galați
Școala Gimnazială nr.7

Perioada desfăşurării : noiembrie 2021 -iunie 2022