«

»

ISTORIC

Dacă nu ați auzit niciodată de mine, aș vrea să mă prezint: locuiesc în sud-estul Europei, într-o mică dar frumoasă țară România, mă situez pe malul fluviului Dunărea, cel mai mare fluviu din Europa, care traversează un oraș interesant numit Galați.

Exist de foarte mulți ani, exact în oraș pe strada N. Bălcescu nr.19.

Sunt o școală foarte veche, și cam pe la anul 1948, am fost numită Centrul Profesional nr.4, cu destinația școlarizării elevilor cu deficiențe psihice. Începând din 1954 numele școlii s-a schimbat în Școala Profesională nr.8 pentru băieți.

       

În anul 1992 școala a devenit mixtă (fete și băieți)

Numele de Școala Profesională ,,Simion Mehedinți’’, mi-a fost dat în 1996. Din anul școlar 1996-1997 unitatea școlarizează elevi în domeniile: mecanic ;construcții, instalații și lucrări publice; tâmplărie ; confecții produse textile; estetica și igiena corpului omenesc, turism și alimentație.

Din anul școlar 2000/2001 unitatea școlarizează elevi atât din învățământul de masă cât și special. Am devenit prima școală din oraș cu clase integrate.

În anul școlar 2003-2004 am fost numită Școala de Arte și Meserii ,,Simion Mehedinți”.

Începând din 2006, am realizat parteneriate cu alte școli Europene din: Danemarca, Lituania, Scoția, Spania, Turcia. Împreună vrem să educăm copii, dar totodată să formăm și să consiliem părinții copiilor, pentru o mai bună pregătire profesională de a deveni utili societății și integrarea lor pe piața muncii.

Sunt începute lucrările de reabilitare și modernizare a obiectivului monument istoric ( corpul A al unității), în anul 2007 și sunt încheiate în anul școlar 2009-2010, prin cofinanțarea de la Banca Mondială prin Consiliul Județean Galați.

Anul școlar 2010-2011, începe și cu clase integrate (învățământ de masă, nivel III zi și seral), dar sunt școlarizați și elevi cu handicap sever, în grupe pentru pre-profesionalizare.

Din anul școlar 2010-2011 și până în anul școlar 2012-2013, am purtat  numele de Grupul Școlar ,,Simion Mehedinți” , autorizare prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3254/ 17.02.2010.

Începând cu anul școlar 2012-2013 denumirea unității se schimbă în Liceul Tehnologic  ,,Simion Mehedinți”.