Resurse Umane

RESURSE UMANE

În anul școlar 2018-2019, numărul  claselor ce funcționează în școala noastră este de 26 de clase cu profil tehnic  special, învăţământ de zi şi seral .

Echipa managerială:

Director: prof.ing.Dumitrache Lucica
Director adjunct:prof.ing. Vieru Diana Manuela
Consilier educativ: prof. Cîșleanu Veronica
Contabil sef: ec.Pecheanu Liliana
Secretar sef: Pechianu Cristina Elena

Profesori și maiștri:
Atanasiu Vasile -maistru instructor
Brăileanu Vasilica-profesor
Bugeac Vasilica-maistru instructor
Buruiană Maria-profesor
Buțurcă Viorica-profesor
Calmeș Enache-maistru instructor
Călugăru Mirela-profesor
Chirica Daniela-profesor
Chirica Mirela-profesor
Cîșleanu Veronica-profesor
Crăciun Alina-profesor
Croitoru Corina-profesor
Dascălu Mihaela-profesor
Enache Cătălina-profesor
Enache Michaela -maistru instructor
Ene Aret- profesor
Filer Rodica -maistru instructor
Florea Sanda-profesor
Frosa Maricel -maistru instructor
Ganea Elena-profesor
Garifal Alexe-profesor
Gheorghiță Mariana-profesor
Ghioca Lucreția-profesor
Grigore Iuliana-profesor
Horga Aurica-profesor
Ifrose Virginia -maistru
Ionașcu Liliana-profesor
Ivanov Cristian-profesor
Lazar Violeta-profesor
Maftei Maria-profesor
Malcea Dorin-profesor
Manea Nicu -maistru instructor
Mardare Mihaela-profesor
Mișcalencu Mădălina-profesor
Nedelcu Costina-profesor
Nica Alina-profesor
Nistor Victorița-profesor psihopedagog
Palade Liliana-profesor
Panait Vasilica-profesor
Radu Nicu -maistru instructor
Raicea Rodica-maistru instructor
Roșca Anca -profesor
Rusu Ion-profesor
Roșescu Elena-profesor
Sandu Mihaela-profesor
Stanciu Angelica -maistru instructor
Solon Celestin-profesor
Solon Laura-profesor psihopedagog
Toboșaru Gheorghe-profesor
Tudor Justina-profesor
Tudoroiu Liviu-profesor educator
Zaharia Anca-profesor

Personal didactic auxiliar:
Amariei Eleonora-pedagog școlar
Croitoru Elena-bibliotecar
Dima Matilda Eduardina-informatician
Drăguș Manuela-tehnician
Giurgiu Maricica-pedagog școlar
Panait Gheorghe-pedagog școlar
Parvana Gabriel-asistent social
Postolache Elena-asistent medical
Sîmbotin Petrica-administrator financiar
Tăune Narciza-administrator financiar patrimoniu

Personal nedidactic:
Bolocan Dorina-muncitor bucatar
Călianu Costică-muncitor întreținere
Corche Fănica- îngrijitor
Cardon Dorina -bucătar
Dingă Taisia- îngrijitor
Dumitrache Aurora- îngrijitor
Ghilase Gheorghe-șofer
Munteanu Lenuța-muncitor bucătar
Popa Rodica-magaziner
Toader Elena- îngrijitor
Serea Georgeta-muncitor