Baza Materiala

Baza materială

Liceul Tehnologic ,,Simion Mehedinți’’ dispune de o infrastructură corespunzătoare parcursurilor curriculare și extracurriculare oferite elevilor noștri alcatuită din:
•• 5 săli de clasă
•• 11 cabinete  de specialitate dotate cu: planșe, broșuri, manuale, colecții de hărți, truse de corpuri geometrice, machete, dispozitive, calculatoare, scheme funcționale, vitrine cu mostre, etc.
•• 3 laboratoare: 1 laborator de fizică-chimie, 1 laborator de informatică, 1 laborator AeL.

Dotarea laboratoarelor ca și a cabinetelor permite desfășurarea în condiții deosebite atât a orelor de specialitate cât și a celor de informatică.
Instruirea diferențiată a elevilor în funcție de calificarea pentru care se pregătesc, se realizează în ateliere ale școlii:
•• 2 ateliere mecanică;
•• 2 ateliere construcții, instalații și lucrări publice;
•• 2 ateliere tâmplarie;
•• 2 ateliere de estetică și igiena corpului omenesc;
•• 1 atelier de confecții produse textile;
•• 2 ateliere de alimentație.
Atelierele de producție sunt dotate cu scule, dispozitive, echipamente, mașini –unelte la standarde europene achiziționate prin programe de autodotare si subvenții bugetare care permit instruirea practică a elevilor, formarea competențelor prevăzute în standardele de pregătire profesională.

      

Biblioteca școlii dispune de peste 13 000 de volume, atât pentru pregătirea de cultură generală cât și pentru cea de specialitate (dicționare, atlasuri, ghiduri, manuale, cărți și reviste de specialitate).
Orele de educație fizică se desfășoara pe terenul de sport al școlii și în sala de sport.

Unitatea noastră școlară mai dispune de o cantină unde pot servi masa 200 de elevi, cabinet medical, cabinete de psihopedagogie și terapii specifice, cabinet de  cultură fizică medicală.

Elevii școlii noastre sunt mândrii de școala lor și se implică în promovarea unei imagini pozitive a acesteia.

S-au dezvoltat competențele sociale prin cultivarea personalității, a puterii de comunicare, punându-se accentul pe individualitatea elevilor noștri în diversitatea socială.