«

»

Invata sa fii antreprenor prin firma de exercitiu

Proiectul „Formarea cadrelor didactice din invatamantul profesional si tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de invatare – firma de exercitiu” are ca obiectiv principal pregatirea cadrelor didactice din invatamantul profesional si tehnic (IPT), profil servicii, in vederea formarii competentelor profesionale necesare implementarii metodei interactive de invatare –firma de exercitiu. Finalitatea acestui proiect consta in dobandirea competentelor pentru un proces de predare – invatare, care sa favorizeze formarea competentelor antreprenoriale la elevi.

Obiectivul general al acestui proiect a fost stabilit in concordanta cu Strategia Europeana de Ocupare a Fortei de Munca, la care Romania trebuie sa se alinieze si a vizat in primul rand dezvoltarea capitalului uman, respectiv cu grupul tinta –cadre didactice din IPT, profil servicii .

Obiectivele specifice ale proiectului:
•    Imbunataţirea calificarii cadrelor didactice prin insuşirea unor noi metode de instruire, inclusiv cunoaşterea şi aplicarea instrumentelor privind asigurarea calitaţii procesului de predare–invaţare-evaluare.
•    Dezvoltarea, acreditarea si furnizarea de programe pentru cadrele didactice in vederea imbunataţirii competenţelor şi capacitaţii acestora de a utiliza metode interactive de predare – invaţare.

Grup tinta eligibil

Elevi inmatriculati in sistemul national de invatamant secundar superior.

 

Firma de exercitiu

Firma de exerciţiu este un concept didactic, bazat pe învăţarea prin practică. Este o simulare a unei firme reale, care poate fi realizată prin implicarea directă a unui profesor coordonator.
O firmă de exerciţiu  este o firmă simulată, care oglindeşte operaţiunile lumii afacerilor reale, în ramura aleasă. Este un concept didactic, o imitaţie a unei situaţii profesionale reale, cu obiective educaţionale.

 

 

Reţeaua creată de firmele de exerciţiu care îşi desfăşoară activitatea în şcoli, organizată şi condusă de Centrala Firmelor de exerciţiu, inclusă în reţeaua internaţională a Firmelor de Exerciţiu, răspunde cerinţelor economiei naţionale şi mondiale printr-un învăţământ orientat la maximum către pregătirea practică.

Scopul şi sarcinile educative ale firmei de exerciţiu  se realizează  prin:
•    Simularea proceselor de lucru dintr-o întreprindere ;
•    Realizarea unei legături nemijlocite între teorie şi practică ;
•    Aplicarea în practică a cunoştinţelor de la diverse discipline şi module de studiu;
•    Cooperarea între elevi;
•    Acţionarea în situaţii neobişnuite;

Actori implicati in firma de exercitiu

Metoda firma de exercitiu se caracterizeaza prin doua aspecte definitorii:

  • virtual: nu exista bani sau bunuri;
  • real: se respecta uzantele comerciale, fluxul informational, documentele si circuitul documentelor.

Simularea situatiilor de esec si a celor de succes reprezinta pentru experienta elevilor o componenta esentiala si necesara a procesului de invatare. Deciziile gresite, care in viata reala ar putea duce pana la punerea in pericol a existentei intreprinderii, in firma de exercitiu nu au urmari economice negative, datorita caracterului virtual al situatiile exersate.

Formarea de priceperi, deprinderi si abilitati se realizeaza prin exersarea unor situatii dintr-o firma reala, fiind indicat ca aceasta exersare sa fie multipla ca structura si consistenta. Insusirea competentelor cheie (ex. capacitatea de a lucra in echipa, gandire interdisciplinara, competente de comunicare, capacitatea de a lua decizii) le permite elevilor obtinerea unor abilitati profesionale si a unei flexibilitati indicate pe piata de munca precum si totodata descoperirea afinitatilor fata de un anumit loc de munca. Competentele obtinute pot determina reducerea perioadei de acomodare la locul de munca, aspect deosebit de benefic pentru viitorii angajati cat si pentru angajator.

Puterea firmei de exercitiu sta in relationarea determinata de derularea de tranzactii pe piata firmelor de exercitiu (nationala si internationala) precum si de comunicarea cu mediul extern la firmei de exercitiu, respectiv: colaborarea cu firma “mama” / firma mentor, cu alti agenti economici, cu institutii ale statului, etc. Firma de exercitiu, complexa ca metoda, motivata ca efecte, e o provocare atractiva atat pentru elevi cat si pentru profesori.

Firme de exercitiu

Capital social (ambele firme): 200 000 RON
Profesor coordonator: Chirica Daniela

FE LTSM MECANICA S.R.L.

Motto:  Calitate si profesionalism la pretul corect
E-mail:   ltsmmecanica@yahoo.com

10 Asociati

Borş Alexa Alin
Buhaev Valentin
Butnaru Vasilică Marian
Cristea Vlăduţ Cătălin
Damian Titi Ionuţ
Mercan Vasile
Novac Georgel
Preda Bogdan Adrian
Rodina Andrei Cosmin
Toader Sterică

 FE NOI ORIZONTURI SRL

Motto: Eleganta la preturi accesibile
E-mail: gcalin42@yahoo.com

10 Asociati

Alexandru Mihaela Cristina
Călin Gina Paraschiva
Chiriac Bogdan Alexandru
Ciureanu Constantina Elena
Crăciun Sorin
Dima Mihaela Cerasela
Dinu Costel George
Nica Viorel Adrian
Palade Daniel Cristian
Tâncabă Cristina