Proiect Erasmus+ ,, Growing skills on farms for budding learners with disabilities”

Proiect Erasmus+ ,,Growing skills on farms for budding learners with disabilities,,

 

 

 


Proiect Erasmus+ ,,Growing skills on farms for budding learners with disabities,,

2018-1-UK01-KA202-048112

Coordonator: ENSO GROUP Bristol Anglia
Parteneri:
-Liceul Tehnologic ,, Simion Mehedinți Galați
-AVOFID Palermo Italia
Obiectivele proiectului:
- Dezvoltarea competențelor persoanelor cu dizabilități pentru munca în fermă pentru accesul mai ușor pe piața muncii.
- Schimb de bune practice privind modalități de lucru accesibile pentru persoanele cu dizabilități.
- Promovarea bunei colaborări pentru dezvoltarea profesională continua a profesorilor și angajaților din învățământul vocational.
În perioada 21-23 octombrie a avut loc întâlnirea de proiect în școala noastră. Au fost prezentate, partenerilor, bune practici folosite de profesorii noștri în activitatea instructive educativă a elevilor cu dizabilități.
Partenerii au asistat la lecțiile de instruire practică, în care s-au prezentat medode de lucru diferențiat în funcție de particularitățile elevilor, astfel încât  ei să-și formeze competențele specifice calificării profesionale.