evenimente 2010

2010 Evenimente – Activitati

La începutul  anului şcolar 2009-2010, a fost inaugurat corpul B al unităţii şcolare, monument istoric, care a fost reabilitat şi modernizat prin cofinanţare de la Banca Mondială prin Consiliul  Judeţean Galaţi. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, reprezentanţi de la Banca Mondială, mass-media.

 

 

Cercul metodic – învăţământ special cu tema: ,,Activităţile de terapie ocupaţională, modalităţi de formare a abilităţilor şi competenţelor necesare unei corecte orientări pentru carieră, a copilului cu Cerinţe Educaţionale Speciale.”, a avut loc în unitatea noastră şcolară, la 20 mai 2010. Au fost prezenţi la dezbateri,  reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, cadre didactice de la şcolile speciale din oraş şi din judeţ. Au fost prezentate referate de către cadre didactice din unitate în cadrul activităţii -Paşi spre cariera profesională, s-a organizat un atelier de lucru cu tema: ,, Strategii folosite pentru formarea abilităţilor şi competenţelor necesare carierei”.