Resurse Umane

RESURSE UMANE

În anul școlar 2020-2021, numărul  claselor ce funcționează în școala noastră este de 26 de clase cu profil tehnic  special, învăţământ de zi şi seral.

Echipa managerială:

Director: prof.ing.Dumitrache Lucica
Director adjunct:prof.ing. Vieru Diana Manuela
Consilier educativ: prof. Cîșleanu Veronica
Secretar sef: Pechianu Cristina Elena

Profesori și maiștri:
Atanasiu Vasile -maistru instructor
Bacalum Alexandra Anastasia-profesor
Brăileanu Valentina-profesor
Bugeac Vasilica-maistru instructor
Buruiană Maria-profesor
Calmeș Enache-maistru instructor
Călugăru Mirela-profesor
Chirica Daniela-profesor
Chirica Mirela-profesor
Cîșleanu Veronica-profesor
Crăciun Alina-profesor
Croitoru Corina-profesor
Enache Cătălina-profesor
Ene Aret- profesor
Filer Rodica -maistru instructor
Florea Sanda-profesor
Frosa Maricel -maistru instructor
Ganea Elena-profesor
Gheorghiță Mariana-profesor
Ghioca Lucreția-profesor
Grigore Iuliana-profesor
Horga Aurica-profesor
Ichim Mariana-profesor
Ionașcu Maricica Liliana-profesor
Lazar Violeta-profesor
Malcea Dorin Liviu-profesor
Mardare Mihaela Gabriela-profesor
Mișcalencu Mădălina-profesor
Nica Alina-profesor
Nistor Victorița-profesor psihopedagog
Palade Liliana Elena-profesor
Panait Vasilica-profesor
Pațilea Alina Cristina-profesor
Radu Nicu -maistru instructor
Roșca Anca -profesor
Rusu Ion-profesor
Sandu Mihaela Mariana-profesor
Stanciu Angelica -maistru instructor
Solon Celestin-profesor
Solon Laura-profesor psihopedagog
Tudor Justina-profesor
Zaharia Anca Mihaela-profesor

Personal didactic auxiliar:
Amariei Eleonora-pedagog școlar
Croitoru Elena-bibliotecar
Drăguș Manuela-tehnician
Giurgiu Maricica-pedagog școlar
Panait Gheorghe-pedagog școlar
Parvana Gabriel-asistent social
Postolache Elena-asistent medical
Sîmbotin Petrica-administrator financiar
Tăune Narciza-administrator financiar patrimoniu

Personal nedidactic:
Bolocan Dorina-muncitor bucatar
Călianu Costică-muncitor întreținere
Cardon Dorina -bucătar
Dingă Taisia- îngrijitor
Dumitrache Aurora- îngrijitor
Ghilase Gheorghe-șofer
Munteanu Lenuța-muncitor bucătar
Perțea Virginia-îngrijitor
Popa Rodica-magaziner
Toader Elena- îngrijitor